Pauze?

Pauze!

Omwille van grote drukte worden er momenteel geen nieuwe aanvragen opgestart. Voor vragen rond autisme kan u contact opnemen met psysense. 

psychologisch onderzoek

Bij psychische problemen kan een psycholoog of therapeut u opnieuw op weg helpen. Maar soms blijken bepaalde problemen niet zo duidelijk te zijn, of komen ze steeds maar terug. Om duidelijkheid te krijgen over de aard of oorzaak van deze problemen kan psychologisch onderzoek helpen. Via vragenlijsten, interviews, tests,… wordt zo objectief mogelijk de kern van het probleem vastgesteld en leert men zijn sterktes en zwaktes kennen. Deze informatie kan waardevol zijn om in een latere therapie zo efficiënt mogelijk te werken.

Objectieve analyse

Psychodiagnostiek kan ook gebruikt worden als onderdeel van een psychiatrisch onderzoek of om bepaalde attest te ondersteunen. We evolueren immers steeds meer naar een maatschappij waar diagnoses zo objectief mogelijk onderbouwd moeten worden.

Klik hier om te weten te komen welke tests of psychologische onderzoeken u kunnen helpen.