Wat ?

Werkwijze

Iedere hulpvraag start met een uitgebreide intake om de probleemstelling en de context duidelijk in beeld te krijgen. Tijdens dit intakegesprek wordt onze werkwijze toegelicht. Hierbij worden ook afspraken gemaakt rond de diagnostiek die dient te gebeuren. Voor dit gesprek wordt 40 euro gevraagd.

Onderzoeken

De onderzoeken die verricht kunnen worden zijn:

  • Intelligentieonderzoek: niet zozeer om een cijfer te verkrijgen, maar om een beeld te krijgen van je mogelijkheden, je sterktes en je zwaktes. Zodat je hier in de toekomst rekening mee kan houden.
  • Persoonlijkheidsonderzoek: lijk je al jaren op dezelfde problemen te botsen, herval je steeds maar in dezelfde gewoontes en maakt dit dat je gehinderd wordt in je dagelijks functioneren? Dit onderzoek kan meer duidelijkheid bieden over de oorzaak hiervan.
  • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, executieve functies, geheugen,…): hier worden cognitieve functies nagegaan om uit te klaren of er al dan niet sprake is van verstoorde aandacht, geheugenproblemen,…
  • Onderzoek naar ASS: indien iemand blijft problemen ondervinden om te functioneren in de maatschappij wordt soms wel eens het vermoeden autisme geuit. Om uit te klaren of dit vermoeden terecht is dient een uitgebreid onderzoek te gebeuren. Wij nemen het psychologische luik voor onze rekening.
  • Coping en veerkracht: vaak zijn psychische problemen gelinkt aan een beperkte of verkeerde manier om met stress en problemen om te gaan. Via een paar eenvoudige vragenlijsten kan hier duidelijkheid rond verkregen worden.

Omdat testonderzoek uit vele onderdelen kan bestaan en dit telkens op maat van de persoon wordt bepaald is het niet mogelijk een richtprijs te geven per onderzoek. Dit wordt wel besproken tijdens het intakegesprek.

Nazorg

Indien wenselijk kan er na het onderzoek ook een nabespreking of adviesgesprek gepland worden. Ook hier wordt 40 euro gevraagd.

Klik hier als u nog vragen hebt of een afspraak wil maken.